Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Součástí této studie je popis problémů sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených a bariér, které jsou jim překážkou v získání a udržení bydlení. Studie je analytickým podkladem pro tvorbu Koncepce bydlení statutárního města Ostrava, která bude vytvořena v souladu s Koncepcí sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025.