SPOLUPRACUJEME

  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
  • VŠB – Technická univerzita Ostrava
  • COWI AS (Norsko) tvorba simulačních modelů vývoje oblasti Sor Varanger, tvorba rozvojových scénářů, analýza turismu a ekoturismu pro oblast Sor Varanger
  • Respond & Co, s.r.o.
  • Evalion s.r.o.
  • Kreatus sp. z o.o.
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • Atelier Archplan Ostrava s.r.o.