SPOLUPRACUJEME

  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
  • Atelier T-plan, s.r.o.
  • Institut geoinformatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava
  • COWI AS (Norsko) tvorba simulačních modelů vývoje oblasti Sor Varanger, tvorba rozvojových scénářů, analýza turismu a ekoturismu pro oblast Sor Varanger
  • Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
  • EEIP, a.s.
  • Respond & Co, s.r.o.
  • MEPCO, s.r.o.
  • CE-Traffic, a.s.
  • Evalion s.r.o.
  • AGPOL s.r.o.
  • UrbioProjekt Plzeň
  • Kreatus sp. z o.o.
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
  • F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.