Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

mv_tacrZmapování dopadů plánovaného či realizovaného rušení některých typů úřadů (finanční úřady, katastrální úřady, stavební úřady, přesuny kompetencí obcí) na migraci lidí v daných lokalitách, na společenský, kulturní a ekonomický život ve vazbě na zaměstnanost (stěhování, školství, doprava apod.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>