Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

mv_tacrZmapování dopadů plánovaného či realizovaného rušení některých typů úřadů (finanční úřady, katastrální úřady, stavební úřady, přesuny kompetencí obcí) na migraci lidí v daných lokalitách, na společenský, kulturní a ekonomický život ve vazbě na zaměstnanost (stěhování, školství, doprava apod.).