APLIKOVANÝ VÝZKUM

Metody hodnocení dopadů politiky v oblasti ochrany životního prostředí

Cílem zpracované certifikované metodiky bylo vytvoření metodického postupu kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky, domácnosti a orgány veřejné správy. Vytvořená metodika má přispět k zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti hodnocení dopadu regulace (RIA) v oblasti ochrany životního prostředí.