Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

soudrznostProjekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Cílem je zpracovat metodický postup spolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatel, který vytvoří podmínky k systematicky založené spolupráci s relevantními zájmovými skupinami obyvatel koncentrovanými v sídelních lokalitách, s cílem začlenit je do rozvojových aktivit a čelit tak nebezpečí možné postupné segregace a s ní spojeným důsledkům. Výsledky výzkumu budou využity při tvorbě, vyhodnocování a aktualizaci „Strategie regionálního rozvoje ČR“, při stanovování obsahu a zaměření státního programu regionálního rozvoje a při vymezování státem podporovaných regionů.

V rámci studie bude provedena:

  1. Analýza stability osídlení a sociální diferenciace v ČR
  2. Vymezení území s vysokým rizikem segregace obyvatel a jejich typologie
  3. Identifikace zájmových skupin a analýza faktorů (příčin a následků) segregace obyvatel
  4. Analýza nástrojů spolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami

V rámci projektu bude ve vybraných lokalitách zpracováno 15 případových studií. Hlavním výstupem bude certifikovaná metodika „Spolupráce vedení obcí/měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatel“. Součástí výstupů bude také návrh legislativních změn.