Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy

byt2Při realizaci projektu „Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy“ byl vytvořen koncepční dokument k řešení bytové situace obyvatel na území statutárního města Ostravy pro období dalších 15 let. Zároveň společnost PROCES vypracovala Návrh a odůvodnění velikosti rozvojových ploch pro potřeby nového územního plánu Statutárního města Ostravy, Odborný posudek Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Ostravy – územně analytické podklady a návrh opatření a řešení vybraných otázek v bytové politice Statutárního města Ostravy.