Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

crmskZakázka zadaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“ reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00039, realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín realizace: 2014-2015. Projekt Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji vzniká za účelem nastavení efektivní struktury řízení cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje (destinační management) včetně řízení lidských zdrojů napříč subjekty působícími v cestovním ruchu, zejména se jedná o provázanost s existujícími šesti turistickými oblastmi na území kraje.

Při hledání možných směrů a postupů jsme se inspirovali přístupy v jiných krajích ČR i v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko) a hledali jsme tzv. best practices přenositelné na území Moravskoslezského kraje.

Výstupem Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji bude tvorba marketingové strategie cestovního ruchu a navržení nejvhodnější řídící struktury (destinačního managementu). Na základě našich návrhů byla vytvořena nová celokrajná destinační společnost, výsledná strategie bude obsahovat vymezení její personální struktury, vymezení kompetencí mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu v kraji a také možnosti jejich financování. V rámci marketingové strategie budou vymezeny stěžejní nosná témata, kterými se kraj bude dále v oblasti cestovního ruchu prezentovat, nosná témata budou stanovena také pro šest turistických oblastí v kraji.

Pro úplnost a návaznost výsledného dokumentu probíhá průběžně nad jeho zpracováním odborná diskuze s experty z oblasti cestovního ruchu, a to především z řad praktiků z Moravskoslezského kraje a krajů přilehlých, v průběhu zpracování projektu jsou pravidelně organizovány workshopy pro všechny zainteresované subjekty.