Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti životního prostředí na podniky a domácnosti

mzpV rámci projektu „Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti“ byla na zadání Technologické agentury ČR vytvořena metodika kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů realizace nástrojů ochrany životního prostředí certifikovaná Ministerstvem životního prostředí. Metodika bude sloužit především pro Hodnocení dopadů regulace (RIA) v oblasti životního prostředí. Na základě metodiky byl pro účely realizace hodnocení dopadů vytvořen software, který proces hodnocení výrazně urychluje a standardizuje jeho výsledky pro vzájemné porovnávání politik ochrany životního prostředí.