Návrh a odůvodnění velikosti rozvojových ploch pro potřeby nového územního plánu Statutárního města Ostravy

Územní plán města se v dnešní době neobejde bez využívání moderních technologií a bez zmapování situace a podání souhrnného přehledu s dopadem na podmínky města.

Cílem této studie bylo podchytit sociodemografické procesy, které vedly k těmto negativním trendům a vytipovat možnosti jak tuto skutečnost zvrátit. V rámci projektu byl zpracován ekonomický vývoj a návrh nových ploch pro výrobu, demografický vývoj včetně prognózy do roku 2050 a návrh ploch pro bydlení, dále pak občanská vybavenost a návrh ploch pro občanskou vybavenost. Na základě populační prognózy byla provedena prognóza vývoje potřeby bytového fondu. Výsledky této studie byly podkladem pro tvorbu nového územního plánu.