Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Zásady územního rozvoje jsou legislativním dokumentem, za jehož zpracování a pravidelnou aktualizaci zodpovídají úřady správních celků na úrovni krajů. Základními prioritami územního plánování Karlovarského kraje je vytvoření vyvážených územních podmínek z hlediska péče o životní prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel v území. Zejména v těchto oblastech jsou zvažovány veškeré důsledky návrhů, jejichž aplikace v praxi je zásadní pro efektivní řešení situace v kraji.

 Naší společností jsou ve spolupráci se společností T-Plan zpracovávány mimo Aktualizací zásad územního rozvoje Karlovarského kraje také Aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.