Realizace vzdělávání v oblasti manažerských schopností řídících pracovníků, komunikačních a odborných dovedností inspektorů

V rámci projektu byly v období let 2011 – 2012 realizovány kurzy pro všech 7 poboček Českého báňského úřadu za účelem zvýšení kvality činnosti inspektorů. Kurzům předcházela předběžná analýza znalostí zaměstnanců Českého báňského úřadu, na jejímž základě byl sestaven konkrétně zacílený školicí program. Celkově bylo proškoleno 144 zaměstnanců v následujících kurzech: I. Rozvoj komunikačních schopností inspektorů; II. Školení správných postupů při provádění inspekční činnosti; III. Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků; IV. Školení v oblasti legislativních změn, novelizačních předpisů. Po realizaci kurzů byla provedena jejich evaluace s cílem získání zpětné vazby od účastníků a zároveň zhodnocení vlivu provedených kurzů na pracovní výkon báňských inspektorů.