(Čeština) Aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav 2016

Překlad není dostupný