Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy. Ve studii byly analyzovány základní aspekty sociální exkluze v Ostravě se zaměřením na bezdomovectví včetně identifikace zjevného, skrytého a potenciálního bezdomovectví a analýzy sociálně vyloučených lokalit. Ve vyloučených lokalitách byl rovněž proveden kvalitativní výzkum. Na základě předvýzkumu proběhlo vlastní terénní sčítání osob bez přístřeší ve spolupráci s Policií ČR (Služba kriminální policie a vyšetřování, Služba pořádkové policie) a s Městskou policií. Následně byla navržena řešení situace týkající se bezdomovectví v kontextu problematiky sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. Na základě analýzy sítě zařízení zajištujících sociální služby pro osoby bez přístřeší byly formulovány konkrétní návrhy a opatření k optimalizaci této sítě včetně zajištění zimního programu.