Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

bytV projektu „Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“ společnost PROCES vypracovala nastavení bytové politiky na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů. Projekt navazoval na dříve zpracované koncepční dokumenty města a naplňuje vizi „Ostrava – dobré místo pro bydlení a život“. V první fázi došlo k vymezení právního rámce, principů a cílů bytové politiky a vztahu statutárního města Ostravy a jednotlivých městských obvodů z hlediska péče o bytový fond. Dokument dále obsahuje informace o evidenci bytového fondu a struktuře bytového fondu dle městských obvodů. V návrhové části jsou představeny podmínky rozvoje bydlení ve městě, nastavena strategie bydlení ve městě včetně identifikace priorit a představeny možnosti financování bytové politiky z fondů Evropské unie pro další období.