Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Překlad není dostupný