Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Strategický plán Hradec KrálovéCílem zakázky je zpracování strategického plánu pro město Hradec Králové jakožto dlouhodobého rozvojového dokumentu města, který bude jedním z určujících dokumentů pro budoucí rozvoj města a projevem jeho samosprávnosti. Předmětem zakázky je zpracování komunikační strategie, analýzy strategického plánu z předchozího období, zpracování analytické, strategické a implementační části, a s tím související jednání s pracovními skupinami, výbory a veřejností.