Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Cílem projektu Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách, který je realizován pro TAČR, je zmapovat situaci v místech, kde již došlo, nebo kde dojde k zrušení určitého typu úřadu. Důležité je především zaměření se na socioekonomické dopady a jak změny způsobené zrušením či přesunutím úřadů ovlivní život obyvatel. V rámci projektu jsou hodnoceny potencionální ekonomické i sociální náklady spojené optimalizací sítě úřadů v oblastech, kde se o ní uvažuje. Současně jsou ohodnoceny také přínosy a rizika související s rušením úřadů pro samotnou veřejnou správu. V rámci projektu se pracuje s několika variantami řešení, kdy pro každou oblast může být využita jedna z navržených variant dle charakteru území. Výsledkem projektu je specializovaná mapa s odborným obsahem, jejíž součástí bude schematická část znázorňující přehledně zjištění a návrhy výzkumného týmu.