Analýza nabídky dalšího vzdělávání

vzdelSpolečnost PROCES zpracovala analýzu zaměřenou na ex-post hodnocení a vyhodnocení OP VK a jeho dopadu na další profesní vzdělávání včetně návrhu priorit pro nové programové období. Byla provedena analýza neakreditovaných programů dalšího vzdělávání poskytovaných soukromými institucemi a školami. V rámci realizace sociologického šetření bylo osloveno 990 respondentů. Analýza se týkala také nabídky dalšího vzdělávání, včetně systému čerpání prostředků z EU v programovém období 2007 – 2013 (OP VK, OP LZZ a OP PA), a byla definována doporučení pro zaměření a nastavení systému intervencí na podporu dalšího vzdělávání z Evropského sociálního fondu pro příští programové období 2014+.