Analýza potřeb a procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava

V rámci projektu byl proveden výzkum potřeb veřejnosti (potenciálních i stávajících uživatelů soc. služeb a aktivit) a informovanosti ve vztahu k soc. službám a ostatním oblastem pomoci. Dále byla provedena analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města Ostravy a jejich geografické rozmístění v území. V rámci této aktivity bylo uskutečněno ekonomické zhodnocení poskytovaných sociálních služeb na území SMO prostřednictvím finanční analýzy organizací dle typu poskytované služby. Ekonomické zhodnocení bylo zaměřeno na finanční analýzu jednotlivých poskytovatelů, strukturu jejich zdrojů a počet klientů. Na základě provedené analýzy byla stanovena finanční náročnost poskytovaných sociálních služeb na území SMO.