Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

SE_ATLAS_MSKAtlas byl zpracován pro potřeby Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V rámci první části atlasu byly popsány a vizualizovány klíčové demografické a socioekonomické procesy (sídelní, suburbanizační) na území kraje včetně vymezení přirozených pólů rozvoje. V druhé části atlasu byly kvantifikovány, detailněji popsány a formou tabulek, grafů, kartogramů, případně dalších mapových výstupů vizualizovány dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007 – 2013 dle oblastí (dopravní infrastruktura, cestovní ruch, sociální služby, školství, volnočasové aktivity, projekty občanské vybavenosti a dalších), které směřovaly do území. Finálním výstupem je celková mapa investic ROP Moravskoslezsko 2007 – 2013. Atlas je jedním z podkladů pro zhodnocení dosavadních dotací ROP Moravskoslezsko 2007 – 2013 a pro přípravu strategie na následující období 2014 – 2020.