Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji

brownfields Z urbanistického hlediska jsou brownfieldy výraznou estetickou závadou ve struktuře osídlení a ze sociologického úhlu pohledu v jejich okolí může narůstat kriminální činnost.

Cílem studie bylo zmapování lokalit brownfields nad 0,5 ha v Olomouckém kraji a provedení analýzy všech lokalit včetně identifikace možných zdrojů financování regenerace a revitalizace brownfields z evropských i národních finančních zdrojů. Studie slouží jako strategický rozvojový materiál Olomouckého kraje při řešení problematiky brownfields v kraji. Na základě projektu byla vytvořena jednotná databáze ve formátu MS Access 2010, ve které jsou popsány jednotlivé podnikatelské nemovitosti v rámci Olomouckého kraje, které mají plochu větší než 0,5 ha. Jsou zde doplněny i fotografie a další důležité informace pro investory.