Studie produktů cestovního ruchu – Český Ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého Ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém Ráji

rajV rámci projektu byly pro Sdružení Český ráj zpracovány v letech 2011 – 2012 dvě studie produktů cestovního ruchu v lokalitě Českého ráje: „Zlatá stezka Českého ráje“ a „Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. Studie produktu cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje byla zaměřena na zatraktivnění tohoto produktu, doplnění databáze zajímavostí a cílů a databáze ubytovacích a stravovacích zařízení a následně vytvoření nových produktů cestovního ruchu. Cílem druhé studie bylo zmapovat technické zajímavosti a rozhledová místa vhodná pro využití v cestovním ruchu. Součástí obou zakázek bylo rozsáhlé terénní šetření, kdy byla provedena fotodokumentace zajímavostí a cílů a dále byly identifikovány jednak nedostatky stávající nabídky cestovního ruchu a jednak nové příležitosti. Následně byly vytvořeny návrhy nových produktů cestovního ruchu včetně internetové prezentace pro webové stránky regionu Český ráj.