Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

 Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVVEvaluační zakázka zpracovaná na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem zakázky bylo vyhodnocení změn vyvolaných intervencemi Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, určenými podpoře pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele. Změny byly hodnoceny z pohledu vzdělávací činnosti na těchto fakultách, ale také z pohledu změn na úrovni učitelů mateřských, základních a středních škol, ke kterým došlo v souvislosti s realizovanými aktivitami na úrovni pedagogických fakultách vysokých škol, a fakultách vzdělávajících učitele. Evaluace byla zpracována ve spolupráci s evaluační jednotkou MŠMT a vybranými zástupci příjemců hodnocených intervencí prostřednictvím rozsáhlého terénního výzkumu.