Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

mpo-logoPředmětem zakázky bylo zpracovat komplexní souhrnnou evaluaci dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za celé programové období 2007–2013. Účelem bylo zjištění celkových dopadů Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013 pro potřeby komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení bylo zpracováno doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu k implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.