Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v PrazePředmětem zakázky je provedení externího hodnocení systému zajištění kvality na Akademii múzických uměni v Praze, a to v oblastech akreditačního procesu a vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti. Při realizaci hodnocení je přihlíženo ke specifikům hodnocené instituce (velikost a charakter školy; počet studentů, pedagogů a zaměstnanců, činnost jednotlivých fakult, míra centralizace a decentralizace).