Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov

kurz_FAST_Nove_smery_v_bytove_politice_finalV rámci projektu společnost PROCES- Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. prováděla následující činnosti: příprava studijních matriálů, spolupráce na vytváření skript a odborných publikací, realizace odborných přednášek v rámci výuky, prezentace týkající se spolupráce katedry s praxí, zajištění součinnosti a spolupráce při tvorbě témat bakalářských a diplomových prací a poskytnutí potřebných materiálů pro tvorbu prací, s vedením FAST-VŠB TUO konzultace o obsahové náplni studijních programů bakalářského a magisterského studia v souladu s potřebami organizace a dalších formách spolupráce, aktivní účast na odborných konferencích.