Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

ipru_kvIntegrované územní investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Jedním z těchto nástrojů je Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), jehož vytvoření pro Karlovarskou aglomeraci bylo předmětem veřejné zakázky zpracovávané společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Součástí realizace projektu je nastavení mechanismů implementace IPRÚ v území Karlovarské aglomerace a projednání návrhů se všemi relevantními aktéry v území. V rámci analytické části bylo vymezeno území aglomerace na základě multikriteriální analýzy a ke zmapování regionálních a lokálních strategií a klíčových stakeholderů v území. Zároveň byla zpracována situační analýza, analýzy problémů a potřeb území. Návrhová část je zaměřená na definování priorit, které budou řešeny prostřednictvím IPRÚ, stanovení cílů, konkrétních opatření a nastavení indikátorů jejich plnění. Implementace IPRÚ bude probíhat prostřednictvím nastavení vhodných mechanismů a procesů pro vyhodnocování, monitoring a kontrolu plnění cílů, nastavení zodpovědnosti a procesních úkonů jednotlivých subjektů, vytvoření finančního plánu a popis způsobu financování jednotlivých opatření. Zároveň bude zajištěn proces SEA.