Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji

khkStudie Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji (2011 – 2012) sloužila k získání informací o rozsahu a způsobu realizace péče osobami blízkými a potvrzení jejího významu v systému sociálních služeb. Zjišťovány byly informace o finanční situaci pečujících osob, subjektivním vnímání jejich problémů a jejich motivace, a součástí bylo také srovnání rozsahu péče osob s péčí sociálních služeb. Zjištěné podněty ke zlepšení systému sociálních služeb a další výsledky realizovaného průzkumu byly použity při nastavení činností pro podporu pečujících osob.