Koncepce bydlení Statutárního města Ostravy

koncepceV roce 2010 zpracovala společnost PROCES „Koncepci bydlení Statutárního města Ostravy“. V úvodní části byly zmíněny historické souvislosti, stávající stav a současné investiční záměry a byly popsány záměry města (poslání koncepce) a vztah statutu města a bydlení. Byla uvedena charakteristika aktuální bytové politiky veřejného sektoru (pohled ze strany státu, střednědobá koncepce bytové politiky, návaznost na legislativu).

V další fázi byly vytýčeny podmínky rozvoje bydlení ve městě – a to z hlediska ekonomického, sociálního, technického (infrastruktura, občanská vybavenost) i z pohledu hospodaření se strategickým bytovým fondem. Výsledkem byla strategie bydlení ve městě a návrh strategických směrů rozvoje bydlení včetně definování priorit. Všechny návrhy vycházely ze stěžejní vize „Ostrava – dobré místo pro bydlení a život“. Jedná se o koncepční materiál Statutárního města Ostravy, ve které byly také nastaveny procesy komunikace a dány návrhy procesního řízení v oblasti bytové politiky města.