Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Praha13_KONCEPCE_VER3Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024 vychází z koncepce státní rodinné politiky a je v souladu s předmětnými aktuálními koncepčními materiály Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Hlavního města Prahy (HMP) i již platnými koncepčními dokumenty městské části Praha 13.

Kompletní studii naleznete na stránkách městské části Praha 13.