Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském HradištiPředmětem zakázky bylo vyhodnocení především stávajícího modelu fungování kulturních zařízení ve městě a navržení možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění jejich produktů a aktivit. Město Uherské Hradiště potřebou zpracování nové koncepce vyjádřilo zájem o rozvoj místní kultury na území města. Vytvořená koncepce se skládá z následujících částí:

1. Analytická část, která popisuje stav kultury ve městě Uherské Hradiště a je zakončena SWOT analýzou sledující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti kultury.

2. Návrhová část, obsahující vizi, globální cílem strategické oblasti, specifické cíle a opatření pro řešení kultury na území města.

3. Implementační část, jejímž účelem je nastavit proces implementace nově vzniklých strategických částí do činnosti městského úřadu a organizací zřízených nebo založených městem.