Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Koncepce bydlení OpavaPředmětem zakázky bylo vytvoření nové Koncepce bydlení města Opavy, jejíž cílem je položit základ pro komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Opavy, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Jelikož vývoj v bydlení je dlouhodobý proces s klíčovým vlivem na budoucnost města, byly při zpracování koncepce využity principy, které vycházejí z moderního přístupu evidence based policy (politika založená na důkazech), který je prosazován Evropskou komisí. Všechny dostupné informace byly prostřednictvím pečlivých analýz přeměněny na podklady pro zlepšení budoucích rozhodnutí v oblasti bydlení.