Analytická kreativita

ankreaKurz je zaměřen na rozvoj kreativního analytického přístupu při výkonu správních činností, řešení problémů, tvorbě strategií, vyhodnocování situací v transformující se společnosti, zaměřené na včasné identifikování rizik, potenciálních ohrožení a jejich řešení (často i nestandardních), a to jak v organizacích, tak i v širším území. Cílem kurzu je předat účastníkům zmíněné dovednosti na základě praktických cvičení vyhodnocování situací (případové studie) tak, aby byly použitelné v jejich každodenní praxi. Mezi další cíle programu patří seznámit účastníky s procesy jak správně stanovit výzkumně-analytický problém a určit způsob řešení s použitím dostupných zdrojů a využitím nových řešení v krizových situacích.

Akreditace: Ministerstvo vnitra  (AK/PV-390/2015, AK/VE-266/2015)

.

.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín / Cena:

Ostrava: 16. – 17.3.2016 / 3500 Kč bez DPH

Praha: 22. – 23.3. 2016 / 4500 Kč bez DPH

Délka: 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 20 osob (kurzy jsou realizovány při obsazení min. 6 osob)

Místo konání:

Ostrava: Švabinského 1749/19, Ostrava,  702 00

Praha: Odborů 289/10, Praha2, 120 00

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz