Bytová politika v praxi – tvorba bytové koncepce

bytCílem kurzu je seznámit účastníky semináře s aktuálními trendy v bytové politice a v tomto kontextu se socio-ekonomickými procesy ve městech a s možnostmi, jak na ně reagovat při formování bytové politiky města. Pozornost bude věnována finančním modelům obecní bytové politiky, návrh možností financování, jak pro udržení stávajícího bytového fondu, tak i v oblasti přípravy nové výstavby, včetně návrhu komplexního systému řešení pro celé město.

Akreditace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(2015/0895-SP/VP),
Ministerstvo vnitra 
(AK/PV-391/2015, AK/VE-267/2015)

.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Číslo – název akreditace:

MPSV: 2015/0895-SP/VP - Bytová politika jako řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik

MV: AK/PV-391/2015, AK/VE-267/2015 - Bytová politika v praxi – ekonomický koncept a legislativní rámec

Termín / Cena:

Ostrava: 17. – 18. 2. 2016 / 3000 Kč bez DPH

Praha: 8. – 9.3. 2016 / 4000 Kč bez DPH

Délka: 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 20 osob (kurzy jsou realizovány při obsazení min. 6 osob)

Místo konání:

Ostrava: Švabinského 1749/19, Ostrava,  702 00

Praha: Odborů 289/10, Praha2, 120 00

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz 

Výběr námi zpracovaných dokumentů v oblasti bydlení naleznete ZDE

byt2