Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Největší část komparace je věnována osobní důchodové dani jako dani s největším potenciálem pro efektivní zacílení na rodiny s dětmi/osamělé rodiče a největší šíří využívaných instrumentů pro jejich podporu. Vzhledem k tomuto zaměření jsou cílovou skupinou osob zaměstnanci žijící v páru s dětmi nebo domácnosti s dětmi a jedním rodičem (osamělí rodiče) na různých příjmových úrovních. V rámci osobní důchodové daně je řešen rovněž svými vlastnostmi blízký příspěvek na sociální zabezpečení (SSC). Kromě osobní důchodové daně byly hledány další zvýhodnění rodin v rámci nepřímých a majetkových daní. Dalším komparovaným aspektem je objem univerzálních finančních hotovostních dávek pro rodiny s dětmi, komparace tak byla provedena v souladu se sociálními politikami jednotlivých států a proporčnímu vztahu mezi daňovým a dávkovým systémem. Kromě ČR byla zkoumána daňová schémata v těchto zemích: USA, Kanada, Japonsko, Švédsko, Dánsko, Francie, Německo, Rakousko, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Nizozemsko, Polsko a Slovensko.