Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání

neformAnalýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání byla realizována prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního průzkumu se vzdělavateli a zaměstnavateli. Součástí analýzy byla interpretace získaných zdrojových dat, rešerše zahraničních přístupů a definování předpokládaného vývoje situace v rámci rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti do r. 2020. Analýza přinesla důležitá zjištění postojů klíčových subjektů v ČR k uznávání neformálního vzdělávání, na základě kterých byly definovány klíčové problémy a navržena doporučení zohledňující současná témata a trendy v Evropské unii.