Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_finalPlán zdraví města Brna 2018–2030 je důležitou součástí strategické dokumentace města. Je inspirován koncepčními dokumenty Zdravých měst, především zahrnuje dosavadní strategické dokumenty, jež byly na úrovni města Brna zpracovány pro jednotlivé tematicky sledované oblasti života obyvatel samostatně. Jsou zde začleněny oblasti podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací, bezbariérovosti, zdravého životního stylu a civilizačních chorob. Nový jednotný strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ zahrnuje oblasti, které byly doposud řešené samostatnými koncepčními dokumenty, i nové trendy v těchto oblastech. Dokument má komplexní, ale i průřezový charakter – jeho jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, jelikož se ovlivňují. Jednotlivé oblasti Plánu zdraví zahrnují tato témata:

  1. A.    Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence,
  2. B.    Politika zdravé rodiny,
  3. C.    Aktivní a zdravé stárnutí,
  4. D.    Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Kompletní dokument naleznete na stránkách města Brna.