Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.