Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období do roku 2030

Strategický plán Frenštát pod RadhoštěmProgram rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období do roku 2030 je zpracován jako aktualizace předchozího Programu rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025. Aktualizace je tedy realizována v polovině platnosti programového období předchozího strategického dokumentu, čímž je zajištěna jeho aktuálnost. Aktualizace Programu rozvoje města tak reaguje na aktuální potřeby obyvatel a rozvoje v území.

Program rozvoje města je jedním ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj Frenštátu pod Radhoštěm v časovém horizontu 10 let a deklarující dlouhodobé cíle rozvoje města. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.