Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

2019-08-07_strategie_Trutnov_analyza_ver10.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025. Strategický plán rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.