Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

PNavrhovaCast_Praha12ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026. Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy Prahy 12, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.