Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027

Strategický plán PřerovPředmětem zakázky bylo zpracování dokument „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027“, jakožto střednědobého koncepčního rozvojového dokumentu, jenž se v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje bude snažit efektivně řídit procesy plánování územního a sociálně-ekonomického rozvoje území města Přerova. Dokument přispívá k definování vlastní specifické vize města, nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipováním vhodných rozvojových projektů a navržením společných aktivit tak, aby toto město mohlo uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, bylo schopno se úspěšně přizpůsobovat ekologickým (klimatickým) a ekonomickým změnám pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických faktorech a mohlo efektivněji čerpat finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (ČR i EU).