Tag Archives: Rožnov

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Stratetegický plán Rožnov pod Radhoštěm„Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ (SPRMRpR) je zpracován jako jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Rožnov pod Radhoštěm v daném časovém horizontu 10 let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání programu rozvoje města je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování tohoto strategického dokumentu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období. Dokument se skládá z analytické, návrhové, implementační části, akčního plánu a zásobníku projektů.