Technická pomoc pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

havirovV rámci zakázky byla poskytnuta technická podpora pro 4. úplnoiu aktualizaci ÚAP SO ORP Havířov, a to včetně přípravy datových vrstev a výkresů.