Opatření a řešení v oblasti nízkonákladového bydlení pro seniory, sociálního bydlení a prevence bezdomovectví ve městě Třinci