Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030Cílem rešerše bylo analyzovat uplatňování územní dimenze v platných sektorových strategických dokumentech jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády České republiky pro zlepšení implementace konceptu územní dimenze v České republice. Předmětem rešerše bylo celkem 59 platných strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů. Výsledkem rešerše je soubor navržených doporučení pro sjednocení využívání územní dimenze v jednotlivých strategických dokumentech za účelem zvýšení účelnosti těchto dokumentů a zlepšení přehlednosti dokumentů pro odbornou i širokou veřejnost.