Tag Archives: rodinná politika

Plán rodinné politiky města Benešov

Rodiná politika BenešovCílem zakázky bylo vytvořit plán rodinné politiky města Benešov, který podporuje funkčnost rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodinu a umožňuje tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů. Hlavní cíl se zaměřuje zejména na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života a podpory rodiny. Primárním kritériem při koncipování politik sladění profesního a rodinného života je uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte. Plán přímo navazuje na již vzniklý Plán komunitních služeb.

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030Cílem rešerše bylo analyzovat uplatňování územní dimenze v platných sektorových strategických dokumentech jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády České republiky pro zlepšení implementace konceptu územní dimenze v České republice. Předmětem rešerše bylo celkem 59 platných strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů. Výsledkem rešerše je soubor navržených doporučení pro sjednocení využívání územní dimenze v jednotlivých strategických dokumentech za účelem zvýšení účelnosti těchto dokumentů a zlepšení přehlednosti dokumentů pro odbornou i širokou veřejnost.