Plán rodinné politiky města Benešov

Rodiná politika BenešovCílem zakázky bylo vytvořit plán rodinné politiky města Benešov, který podporuje funkčnost rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodinu a umožňuje tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů. Hlavní cíl se zaměřuje zejména na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života a podpory rodiny. Primárním kritériem při koncipování politik sladění profesního a rodinného života je uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte. Plán přímo navazuje na již vzniklý Plán komunitních služeb.