Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

logo-olomouckeho-krajeCílem projektu je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajištěním procesů plánování sociálních služeb na kvalitní odborné úrovni vytváří Olomoucký kraj podmínky pro optimalizaci systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky, které jsou na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytovány. Pro efektivní plánování sociálních služeb v kraji je nutné nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje. Součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a současně i jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, metodické podpory, a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

Výstupem projektu je rovněž metodická příručka, která se skládá ze 2 částí:

Obcená část metodické příručky
Obecná část se vztahuje k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni, popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Metodika je přizpůsobená odborné úrovni a znalostem účastníků plánování sociálních služeb na ORP v Olomouckém kraji, které jsou na velice dobré úrovni. Z tohoto důvodu se metodická příručka zaměřila především na sjednocení struktury a obsahu jednotlivých plánů. V rámci popisu jednotlivých částí jsou uváděny příklady, které mohou být pro jednotlivé ORP inspirující. Vytvoření přehledné struktury metodiky umožňuje efektivní práci koordinátorů střednědobých plánů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

Specifická část metodické příručky

Specifická část příručky, je vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám/SO ORP s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita/SO ORP nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k obcím OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb, bude navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování. Minimální rozsah specifické části příručky je vymezena rozsahem minimálně 10 stran pro každou plánující lokalitu/SO ORP, a 10 stran s návrhy řešení pro obce OK nezapojené do procesu plánování sociálních služeb.