Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Strategický plán města VítkovaPředmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 jakožto jednoho ze základních rozvojových dokumentů, vyjadřujícího předpokládaný vývoj Vítkova v dlouhodobém časovém horizontu 10 let. Zpracování strategického plánu vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. V rámci zpracovávání strategického plánu byla klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který navazuje na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.